Milloin psykologille kannattaa tulla?

Voit tulla luokseni hyvin matalalla kynnyksellä oikeastaan minkä tahansa sinua askarruttavan mielen hyvinvointiin liittyvän oireen tai pulman takia. Tärkeintä on oma tunne siitä, että on jumissa ja kaipaa keskustelua ja uusia näkökulmia. Kaipaat ehkä tukea oman mielen tutkimiseen, kuormittavan elämänjakson aikana elämiseen tai kipeän tilanteen selvittämiseen. Tapaamisten sisältö, ajankohta ja yhteysmuoto sovitaan aina sinun toiveidesi mukaisesti.

 

Autan sinua esimerkiksi stressin, ahdistuksen, uupumuksen, masentuneisuuden, riippuvuuksien, kuormittavan elämäntilanteen, itsetuntemuksen ja itsevarmuuden haasteiden sekä ihmissuhteisiin ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvien pulmien tai tunne-elämän kysymysten kanssa. Ei haittaa, vaikka et olisi ennen käynyt psykologilla, vaikka sinua jännittää tai et ole varma onko tämä oikea paikka - olet lämpimästi tervetullut juuri sellaisena kuin olet!

Nämä palvelut sopivat parhaiten silloin, kun tilanteesi ei ole vielä pahoin kriisiytynyt eikä kroonistunut. Vakavissa mielen ongelmissa ohjaan sinut tarvittaessa muihin palveluihin. Tämä ei myöskään ole Kela-korvaukseen oikeuttavaa psykoterapiaa. Kun asiakas tarvitsee pidempää psykoterapeuttista hoitoa ja tukea elämässään, voi lyhyt työskentely kuitenkin toimia apuna akuutin tilanteen helpottamisessa, pidempään työskentelyyn valmistautumisessa ja psykologisten työskentelyvalmiuksien kehittämisessä.

Otan vastaan ensisijaisesti aikuisasiakkaita.

 

Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Tapaamisten kulku ja niiden määrä riippuu tilanteesta ja sovitaan aina yksilöllisesti. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi voimme tavata myös etänä videoyhteyden avulla, jos se sopii sinulle paremmin. Tarjolla on myös lyhyempi 30 minuutin puhelinvastaanotto, joka sopii esimerkiksi lyhyeen alkututustumiseen tai akuutteihin tilanteisiin ensiavuksi.

Yhteinen työskentelymme on luonteeltaan lyhytterapeuttista eli kestoltaan rajattua (yleensä 5 - 20 kertaa), suunnitelmallista ja aktiivista yhteistyötä. Lyhyterapeuttinen työote asettaa niin psykologin kuin asiakkaankin kohdakkain kaikkialla elämässä läsnä olevan rajallisuuden ja elämän ainutkertaisuuden kanssa. Vaikka monet prosessit elämässä ovat hitaita ja monivaiheisia, lyhyenkin työskentelyjakson aikana saattaa nousta esiin merkittäviä muutoksen ituja. Tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, uusi voimaantuneempi suhde itseen, elämään ja elämisen ongelmiin.

Koska mieli ja keho eivät ole erillisiä, usein on hyödyllistä käyttää keskustelun lisäksi myös psykofyysisiä eli kehollisia menetelmiä: rentoutumista, hengitykseen tutustumista, tietoisen läsnäolon ja tietoisen liikkeen harjoituksia, kiinalaisia qigong-liikeharjoituksia tai muita idän perinteistä lähtöisin olevia keho-mieli-tekniikoita. Tietoisuustaidot ja itsemyötätunto tuovat kohtaamiseen lempeyttä ja syvempää ymmärrystä. Myös luonto voi toimia vahvana terapeuttisena voimana.

 

Ammatillinen taustani

Olen koulutukseltani psykologian maisteri ja laillistettu psykologi; valmistuin Jyväskylän yliopistosta1993. Olen työskennellyt noin 20 vuotta psykologina sekä erilaisissa ohjaus-, valmennus- ja koulutustehtävissä, mm. ammatinvalinta- ja terveyskeskuspsykologina, ohjaavan koulutuksen opettajana sekä työhönvalmentajana ja ohjaajana mm. Suomen Punaisella Ristillä. Vuosien mittaan olen työssäni kohdannut ja auttanut ihmisiä monenlaisissa elämän murrosvaiheissa nuoruudesta vanhuuteen. Viimeisten kymmenen vuoden aikana olen perehtynyt erityisesti psykofyysisiin menetelmiin, tietoisuustaitoihin ja kognitiivis-analyyttiseen lyhytterapeuttiseen työotteeseen. Vuodesta 2020 alkaen olen toiminut Pikku Hukan hoitolan yrittäjänä. Palautteiden mukaan asiakkaat ovat kokeneet minut helposti lähestyttävänä, turvallisena, myötäelävänä ja kannustavana.