top of page

1. Rekisterin pitäjä
Pikku Hukan hoitola, Y-tunnus 3282655-2, Tuulikki Hukka, Liinahamarintie 5-11 E 25, 99800 Ivalo, puh. 050 432 924, tuulikki.hukka@gmail.com

2. Rekisteröidyt
Pikku Hukan hoitolan yhdistetty asiakas- ja hoitorekisteri

​3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakkuuden perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: asiakkaan hoidon suunnittelu, seuranta, toteutus ja aikataulutus, asiakassuhteen ylläpito ja palveluista tiedottaminen sekä asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen. Rekisteriin liitetään Pikku Hukan hoitolan ajanvarausrekisterin tietoja.

​4. Rekisterin tietosisältö
Asiakas- ja hoitorekisteri koostuu asiakkaan perustiedoista (nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja muista asiakkaan hoidon kannalta välttämättömistä tiedoista. Sisältää tiedot asiakkaan saamista hoidoista, asiakaspalautteesta sekä yhteydenotoista.

​5. Tietolähteet
Tiedot ovat asiakkaan itse antamia.

​6. Tietojen luovutus ja siirto ja käsittelyn kesto
Asiakas- ja hoitorekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakkaan tiedot poistetaan 24 kk asiakassuhteen loppumisen jälkeen.

7. Rekisterin suojaus
Manuaalisen asiakas- ja hoitorekisterin tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja asiakasrekisteristä. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjausta. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Rekisteriseloste luotu 11.12.2020

bottom of page